Riksrevisionens redogörelse om revisionsberättelsen över Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning för 2012

Framställning / redogörelse 2012/13:RR3

2000-08-11 16.42

2000-08-11 16.42

1

Redogörelse till riksdagen

2012/13:RR3
2000-08-11 16.42

2012/13:RR3
2000-08-11 16.42

2012/13:RR3

2000-08-11 16.42
Riksrevisionens redogörelse om revisionsberättelsen över Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning för 2012

Riksrevisionen har i enlighet med lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. granskat Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning för 2012.
Härmed överlämnas revisionsberättelsen över Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning för 2012 i enlighet med tilläggsbestämmelsen 3.8.5 till 3 kap. 8 § riksdagsordningen (se bilaga).
Stockholm den 22 februari 2013
Jan Landahl

2000-08-11 16.42

2000-08-11 16.42

2012/13:RR3

2

2012/13:RR3
2000-08-11 16.42

2012/13:RR3
2000-08-11 16.42

2000-08-11 16.42

2000-08-11 16.42
2012/13:RR3

3

2012/13:RR3
2000-08-11 16.42

2012/13:RR3
2000-08-11 16.42

Elanders, Stockholm 2013

bereds i utskott

Händelser

Inlämning: 2013-02-22 Bordläggning: 2013-03-04 Hänvisning: 2013-03-05 Motionstid slutar: 2013-03-19