Riksrevisionens redogörelse om revisionsberättelsen över Sveriges riksbanks årsredovisning 2015

Redogörelse 2015/16:RR2

Redogörelse till riksdagen

2015/16:RR2

2015/16:RR2

Riksrevisionens redogörelse om revisionsberättelsen över Sveriges riksbanks årsredovisning 2015

Riksrevisionen har i enlighet med lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. granskat Riksbankens årsredovisning för 2015.

Härmed överlämnas revisionsberättelsen över Riksbankens årsredovisning för 2015 i enlighet med tilläggsbestämmelsen 9.17.6 till 9 kap. 17 § riksdagsordningen (se bilaga).

Stockholm den 23 februari 2016

Margareta Åberg

Tryck: Elanders, Vällingby 2016

Tryck: Elanders, Vällingby 2016

Redogörelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2016-02-23 Bordlagd: 2016-02-24 Hänvisad: 2016-02-25 Motionstid slutar: 2016-03-10