Riksrevisorernas årliga rapport 2013

Framställning / redogörelse 2012/13:RR5

Sammanfattning

Riksrevisorernas årliga rapport ska enligt tilläggsbestämmelse 3.8a.2 till 3 kap. 8 § riksdagsordningen lämnas som en redogörelse till riksdagen. Bilagt finns den av riksrevisorerna beslutade årliga rapporten 2013.

Stockholm den 11 juni 2013

Claes Norgren

Jan Landahl

Gudrun Antemar

1

20 12/13:RR 5

Innehållsförteckning

Sammanfattning...............................................................................................

1

Innehållsförteckning ........................................................................................

2

Inledning..........................................................................................................

6

Undantag från redovisningsreglerna................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
bereds i utskott

Händelser

Inlämning: 2013-06-11 Bordläggning: 2013-06-17 Hänvisning: 2013-06-18 Motionstid slutar: 2013-09-25