RR11

Framställning / redogörelse 2002/03:RR11

Förslag till riksdagen

2002/03:RR11

Riksdagens revisorers förslag angående arkeologi på uppdrag 2002/03 RR11 Revisorernas granskning

Riksdagens revisorer har på eget initiativ granskat uppdragsarkeologi - arkeologiska utredningar och undersökningar som exploatörer ska bekosta vid markexploatering. Granskningen har omfattat organisationen och konkurrensvillkoren för uppdragsarkeologi, och då särskilt länsstyrelsernas val av undersökare, samt Riksantikvarieämbetets verksamhet - både som myndighetsutövare och som utförare av uppdragsarkeologiska undersökningar. Även arkeologisk forskning och användningen av resultaten från undersökningarna har berörts i rapporten.

Resultatet av granskningen har redovisats i rapporten 2002/03:3 Arkeologi på uppdrag. Rapporten finns som bilaga 1 till
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
bereds i utskott

Händelser

Inlämning: 2003-04-02 Bordläggning: 2003-04-02 Hänvisning: 2003-04-03 Motionstid slutar: 2003-04-17
Förslagspunkter (5)