RR15

Framställning / redogörelse 2002/03:RR15

Förslag till riksdagen

2002/03:RR15

Riksdagens revisorers förslag angående CSN:s handläggningstider och tillgänglighet 2002/03 RR15 Revisorernas granskning

Riksdagens revisorer beslutade den 13 december 2001 på eget initiativ att inleda en granskning av hur Centrala studie-stöds-nämnden (CSN) uppfyller sitt uppdrag. Bakgrunden var de långa handläggningstiderna för studiestöd samt bristerna i service till studenterna i samband med terminsstarterna.

Granskningen har i första hand inriktats på de problem CSN sedan mitten av 1990-talet har haft med handläggningstider och tillgänglighet. I granskningen beskrivs dessa problem, vad CSN och regeringen gjort för att komma till rätta med dem och vilket resultat dessa åtgärder fått. Förslag till åtgärder för att förenkla och snabba på
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
bereds i utskott

Händelser

Inlämning: 2003-06-05 Bordläggning: 2003-06-05 Hänvisning: 2003-06-06 Motionstid slutar: 2003-09-19
Förslagspunkter (3)