RR17

Framställning / redogörelse 2002/03:RR17

Förslag till riksdagen

2002/03:RR17

Riksdagens revisorers förslag angående upphandling vid Sveriges riksbank 2002/03 RR17 Revisorernas granskning

Riksdagens revisorer har på eget initiativ granskat upphandlingen vid Sve-riges riksbank. Syftet har varit att undersöka om Riksbanken har följt bestämmelserna i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling (LOU). Huvudregeln i lagen är att all upphandling ska göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns och även i övrigt genomföras på ett affärsmässigt sätt.

Granskningen omfattade tio upphandlingar vid Riksbanken. Urvalet av upphandlingar gjordes utifrån uppgifter i Riksbankens ekonomiredovisning. Leverantörer som under de senaste tre åren hade fakturerat Riksbanken stora belopp (1 miljon kronor eller mer) valdes ut.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
bereds i utskott

Händelser

Inlämning: 2003-06-11 Bordläggning: 2003-06-11 Hänvisning: 2003-06-12 Motionstid slutar: 2003-09-19
Förslagspunkter (2)