RR9

Framställning / redogörelse 2002/03:RR9

Förslag till riksdagen

2002/03:RR9

Riksdagens revisorers förslag angående

Med tvång och god vilja - vad gör Statens institutionsstyrelse? 2002/03 RR9 Inledning

Riksdagens revisorer har på socialutskottets initiativ granskat Statens institutionsstyrelse. Granskningen är inriktad på tre övergripande och sinsemellan sammanhängande områden: kvaliteten i behandlingen, forskning och utvecklingsarbete samt uppföljning och kontroll av verksamheten. Resultaten av granskningen har redovisats i rapporten 2002/03:1 Med tvång och god vilja - vad gör Statens institutionsstyrelse?. Rapporten finns i bilaga 1 till denna skrivelse. Rapporten har remissbehandlats. En sammanfattning av remissvaren finns i bilaga 2. I det följande redovisar revisorerna en sammanfattning av rapporten samt sina
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
bereds i utskott

Händelser

Inlämning: 2003-01-23 Bordläggning: 2003-01-23 Hänvisning: 2003-01-24 Motionstid slutar: 2003-02-07
Förslagspunkter (9)