Sami. 2:2 Riksdagens revisorersverksamhetsberättelse

Framställning / redogörelse 1985/86:2 PROTOKOLL BIHANG

PROTOKOLL BIHANG
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

RIKSDAGEN

PROTOKOLL BIHANG

Sami. 2:2 Riksdagens revisorers

verksamhetsberättelse

1985/86

Band C 2

Redogörelse

1985/86:2

Riksdagens revisorers verksamhetsberättelse

för budgetåret 1984/85

Redogörelse

1985/86:2

1 Riksdagen 1985186. 2 sami. Nr 2

Innehåll

Riksdagens revisorers skrivelse 3

1 Riksdagens revisorers uppgift och organisation m. m 5

1.1 Uppgift 5

1.2 Organisation 5

1.3 Arbetsformer 6

1.4 Medelstilldelning 6

2 Granskningsverksamheten 7

2.1 Granskningsplanen 7

2.2 Slutbehandlade granskningsärenden 9

2.2.1 Skrivelser till riksdagen 9

2.2.2 Annan åtgärd 17

2.3 Pågående granskningsärenden 20

2.4 Vilande granskningsärenden
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida