Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds berättelse över fondens verksamhet och förvaltning under 2010

Framställning / redogörelse 2010/11:RJ1

2000-08-11 16.42

2000-08-11 16.42

1

Redogörelse till riksdagen

INNEHåLLSFöRTECKNING 2010/11:RJ1

2000-08-11 16.42

2010/11:RJ1 INNEHåLLSFöRTECKNING

2010/11:RJ1

Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds berättelse över fondens verksamhet och förvaltning under 2010

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1

Förord 3

Översikt över den forskningsstödjande verksamheten under 2010 5

Stödformer och arbetssätt 5

Beviljade forskningsanslag 7

Områdesgrupper 17

Riktade satsningar 19

Internationellt samarbete 26

Samarbete med riksdagen 28

Rönnbergska donationerna 29

Nils-Eric Svenssons fond 29

Bidrag till lokalkostnader och indirekta kostnader 29

Information, webbplats och årsbok 30

Uppföljning och utvärdering 31

Förvaltningsberättelse
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
bereds i utskott

Händelser

Inlämning: 2011-02-15 Bordläggning: 2011-02-28 Hänvisning: 2011-03-01 Motionstid slutar: 2011-03-15