Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds berättelse över fondens verksamhet och förvaltning under 2013

Framställning / redogörelse 2013/14:RJ1

Redogörelse till riksdagen

2013/14:RJ1

Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds berättelse över fondens verksamhet och förvaltning under 2013

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning.........................................................................................

1

Förord...............................................................................................................

3

Översikt över den forskningsstödjande verksamheten under 2013 ..................

6

Stödformer, arbetssätt och kvalitetsbedömning..........................................

6

Beviljade forskningsanslag ........................................................................

7

Infrastruktur för forskning........................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
bereds i utskott

Händelser

Inlämning: 2014-02-25 Bordläggning: 2014-02-27 Hänvisning: 2014-02-28 Motionstid slutar: 2014-03-14