till 1942 års lagtima riksdag om vad i rikets styrelse

Framställning / redogörelse 1942:Rber

BERÄTTELSE

till 1942 års lagtima riksdag om vad i rikets styrelse

sig tilldragit;

given Stockholms slott den 3 januari 1942.

J ustitiedepartementet.

Viseringsfriheten för finska medborgare har under år 1941 upphävts, varefter

visering för inresa till och vistelse i riket erfordras för utlänningar av

alla nationaliteter. Vissa jämkningar i tidigare meddelade förbud för utlänningar

att utan särskilt tillstånd vistas i eller genomresa vissa delar av landet

ha under året vidtagits. Sålunda ha några tidigare förbjudna distrikt öppnats

för utlänningar, under det att en utvidgning av de förbjudna områdena skett

i vissa andra trakter.

I fångvårdsanstalternas organisation har under året en del förenklingar

verkställts i enlighet med ett i proposition
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida