Förslag till ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank till stöd för samarbete med internationella organ

Framställning 2019/20:RB3

Sammanfattning

Utvecklingen av tekniska finansiella innovationer går snabbt och betalningsmarknaden i Sverige befinner sig i stark förändring. Ett tydligt tecken på det är att kontantanvändningen i Sverige minskar, och det går snabbare än någon annanstans i världen. Marginaliseringen av kontanterna utmanar statens roll på betalningsmarknaden och Riksbankens förmåga att1 upprätthålla sitt mandat att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende. Riksbanken följer noggrant utvecklingen och arbetar aktivt – både nationellt och internationellt – för att utveckla och anpassa verksamheten till de nya tekniska lösningarna.

De snabba förändringarna gör att det blir viktigt, både i Sverige och globalt, att analysera hur man kan upprätthålla allmänna samhällspolitiska mål och tillhandahålla
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Framställningen bereds i utskott

Händelser

statustext: Framställningen bereds i utskott Inlämnad: 2020-03-06 Bordlagd: 2020-03-06 Hänvisad: 2020-03-10 Motionstid slutar: 2020-03-23

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.

Förslagspunkter (4)