Vissa frågor om riksdagsledamöternas ersättningar

Framställning 2014/15:RS1

Sammanfattning

I framställningen föreslås en ny lag om ersättning till riksdagens ledamöter. Förslaget innebär att bestämmelserna i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter förs över till den nya lagen med regeltekniska, redaktionella och språkliga ändringar. I den nya lagen samlas även andra bestämmelser om ledamöternas ekonomiska villkor, som i dag finns i flera olika författningar, som rätten till övernattningsbostad, arbetsrum och barnverksamhet samt tillgång till parkeringsplats som i dag inte är författningsreglerat.

Vissa materiella ändringar föreslås också. Förslagen avser bland annat ersättning för resor vid extraordinära händelser och ersättning för kostnader för telefoni och datakommunikation. Bestämmelser om möjligheter till vidareutbildning för
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Framställningen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2014-12-15 Bordlagd: 2014-12-17 Hänvisad: 2014-12-18 Motionstid slutar: 2015-01-21 Återtagen: 2015-05-05
Förslagspunkter (11)