Andrahandsuthyrning

Interpellation 2015/16:788 av Fredrik Schulte (M)

av Fredrik Schulte (M)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

Sverige har länge haft problem med bostadsbrist samtidigt som eftertraktade lägenheter står tomma. Orsaken är den strikta regleringen av andrahandsuthyrning. Under alliansregeringens tid vid makten genomfördes en rad ändringar som förbättrade situationen. Det blev möjligt för hyresvärdar att ta ut en skälig hyra, hyror kunde inte överklagas retroaktivt och det blev svårare för bostadsrättsföreningar att säga nej till andrahandsuthyrning. Resultatet blev en påtaglig ökning av utbudet. En stor del av problemet består dock alltjämt. Tiden som en bostad kan hyras ut är begränsad, vilket innebär att en bostadsrättsförening kan stoppa andrahandsuthyrning efter ett antal år. Detta gör att fler än annars avstår från att hyra ut i andra hand, att mindre pengar investeras i bostadssektorn och att bostäder står tomma.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

 

Tänker statsrådet vidta några åtgärder med anledning av att bostadsrättsföreningar alltjämt kan stoppa andrahandsuthyrning efter att uthyrningen pågått ett antal år?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2016-09-01 Överlämnad: 2016-09-06 Anmäld: 2016-09-08 Sista svarsdatum: 2016-09-20 Svarsdatum: 2016-09-27

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)