Åtgärder för att bryta bidragsberoendet

Interpellation 2019/20:196 av Fredrik Schulte (M)

av Fredrik Schulte (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

I januariöverenskommelsen anges tydligt att ”arbetslinjen gäller” och att en av Sveriges allra största utmaningar är bidragsberoendet. Att arbetslinjen gäller och att regeringens politik kommer att pressa undan bidragsberoendet är dock inget som tydligt återspeglas i större utsträckning i januariöverenskommelsens konkreta reformförslag.

Det enorma utanförskap som breder ut sig i dagens Sverige är ett resultat av en ansvarslös bidragspolitik som har försatt människor i bidragsberoende och utan rätt förutsättningar att ta sig in på arbetsmarknaden. Utanförskapet går i arv i dagens Sverige. I dag finns det hushåll i Sverige som förlorar ekonomiskt på att någon i familjen tar ett jobb, något som berörs i ESO-rapporten Lönar sig arbete 2.0?

Ett växande utanförskap och skenande kostnader för bidrag oroar de flesta i dagens Sverige och borde även oroa en regering som har pekat ut bidragsberoendet som en av de allra största samhällsutmaningarna. Vi är därför många som förväntar oss att regeringen har en tydlig politik för att successivt pressa tillbaka bidragsberoendet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:


Vilka åtgärder avser ministern att vidta mer konkret för att skattesystemet bättre ska uppmuntra till arbete i stället för bidrag och för att vi ska kunna bekämpa bidragsberoendet? 

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2019-12-06 Överlämnad: 2019-12-09 Anmäld: 2019-12-10 Återtagen: 2020-01-14 Sista svarsdatum: 2020-01-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.