Åtgärder för att misstänkta fall av människohandel av flyktingbarn utreds av polis

Interpellation 2015/16:757 av Annika Hirvonen Falk (MP)

av Annika Hirvonen Falk (MP)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Under den senaste veckan har flera medier rapporterat om misstänkta fall av människohandel i Skåne som polisen enligt uppgifter inte har resurser att utreda. Det handlar bland annat om flyktingbarn som misstänks ha hållits som sexslavar.

Människohandel med barn är ett mycket allvarligt brott som måste kunna prioriteras av polisen. Många barn har under de senaste åren försvunnit från Migrationsverket boenden och dessa barn riskerar att utsättas för allvarlig brottslighet. I vissa fall kan det handla om organiserad brottslighet, vilket är särskilt allvarligt.

Att polisen inte agerat när samordnaren mot människohandel i Malmö stad anmält ett femtiotal konkreta misstankar om människohandel med barn är mycket allvarligt. När brotten inte utreds riskerar fler barn att utsättas. Detta trots att rikspolischefen under förra året uttryckt att människohandel ärbrott som ska prioriteras högre.

Sverige har även fått kritik från FN:s barnrättskommitté för att kartläggningen av människohandel med barn är för dålig. Dålig kunskap kan vara en orsak till att brotten är svåra att utreda men också till att resurser prioriteras fel.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att se till att misstänkta fall av människohandel med flyktingbarn utreds av polis?

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att öka kunskapen om och förbättra kartläggningen av människohandel med flyktingbarn?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-08-12 Överlämnad: 2016-08-12 Anmäld: 2016-08-25 Svarsdatum: 2016-09-08 Sista svarsdatum: 2016-09-08

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (5 anföranden)