Åtgärder med anledning av Säporapport

Interpellation 2011/12:141 av Johnsson, Peter (S)

av Johnsson, Peter (S)

den 24 november

Interpellation

2011/12:141 Åtgärder med anledning av Säporapport

av Peter Johnsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Den ryska finansfamiljen Antonov hade under våren 2010 intresse av att bli delägare i Saab.

I Dagens Industri förekom under januari 2010  uppgifter om att ett uppdrag givits av regeringen och Riksgälden att utreda Antonov till Säpo och ett privat undersökningsföretag.

Statssekreterare Hans Lindblad på Finansdepartementet bekräftade uppgifterna till Dagens Industri.

– Under säljprocessen granskade vi familjen Antonov liksom alla finansiärer bakom alla bolag som lade bud på Saab, sade han till tidningen.

Mina frågor till finansministern är:

Vilka åtgärder vidtog finansministern med anledning av Säpos rapport?

Tog finansministern något initiativ för att delge andra uppgifterna som Säpo tog fram och när gjordes i så fall detta?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-11-24 Anmäld: 2011-11-24 Svar fördröjt anmält: 2011-12-06 Återtagen: 2012-02-03