Den nya lagen om personalliggare

Interpellation 2017/18:590 av Hans Rothenberg (M)

av Hans Rothenberg (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Den 1 juli 2018 träder regeringens nya lagstiftning om personalliggare i kraft, vilket bland annat innebär att mindre företag kommer att vara tvungna att inte bara teckna ned uppgifter om sig själv som företagare utan också om sin make/maka och barn under 16 år när dessa hjälper till i verksamheten. Detta gäller även om de inte uppbär någon lön, vilket riskerar att ställa till bekymmer för enskilda företagare och öka regelkrånglet.

Personalliggaren ska motverka svartarbete och är en löpande dokumentation över vem och när individer är verksamma i företaget. Men under sommaren tar exempelvis många mindre familjeföretagare hjälp av sin familj för att verksamheten ska gå ihop, vilket kan innebära ad hoc-uppgifter som att i en kafémiljö fylla på kaffe eller hjälpa till i serveringen. Då blir det opraktiskt om man ständigt tvingas springa fram och tillbaka för att skriva ned anteckningar i en personalliggare. Det nya regelverket för personalliggare är därmed uppenbarligen inte anpassat till enskilda företagares vardag.

Kontrollavgiften som det nya regelverket innebär är också orimligt hög på 12 500 kronor samt ytterligare 2 500 kronor per person som inte är nedtecknad i personalliggaren. En företagare som upprepade gånger tagit kontakt med Skatteverket för att få klarhet i det nya regelverket vittnar också om otydliga, svävande och motstridiga svar. Om inte ens Skatteverket kan tolka regeringens nya lagstiftning torde det vara än svårare för enskilda företagare att göra det. 

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

  1. Anser ministern att förberedelsearbetet kring den nya lagstiftningen om personalliggare varit tillräckligt genomarbetat när Skatteverket inte kan ge tydliga besked kring vad som gäller?
  2. Hur stämmer denna hantering överens med ambitionerna att regelförenkla för företagare?
Interpellationen är inlämnad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-06-08 Överlämnad: 2018-06-11 Anmäld: 2018-06-12 Inte besvarad: 2018-06-18 Sista svarsdatum: 2018-06-28