Döljande av den faktiska energikostnaden

Interpellation 2014/15:506 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

till Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

 

Vid flera tillfällen har jag hört energiminister Ibrahim Baylan uttala att Sverige ska öka andelen förnybart samt att regeringen vill anta en högre ambitionsnivå när det gäller elcertifikatssystemet. Målet med energipolitiken är att med så lite miljöpåverkan som möjligt säkerställa en trygg eltillgång för företag och hushåll till konkurrenskraftiga priser.

Att Sverige ska öka andelen förnybart samt att regeringen vill anta en högre ambitionsnivå när det gäller elcertifikatssystemet skulle i sig enligt statsrådet leda till mer el och till ett lägre pris på elen. Men för konsumenten skulle det i själva verket innebära att man får el till samma pris som tidigare på grund av att elcertifikatssystemet är dyrare.

Regeringen och statsrådet har vid ett flertal tillfällen framhållit att kärnkraften ska bära en större andel av sina samhällsekonomiska kostnader. Säkerhetskraven ska skärpas och kärnavfallsavgiften höjas.

Enligt regeringen ska däremot certifikatsystemet för förnybar elproduktion användas till utbyggnaden av del förnybara elproduktionen. Det leder till att det enda nya som kommer att byggas är det som är subventionerat.

Vi går vi in i en fas där kärnkraftens lönsamhet minskar på grund av höjda kostnader samtidigt som statsrådet förväntar sig lägre elpris. Om detta talas det väldigt tyst.

Därför vill jag ställa följande frågor till statsrådet Ibrahim Baylan:

 

Varför vill inte statsrådet berätta hela bilden om hur energikostnaderna för konsumenten faktiskt ser ut? Vad är den egentliga innebörden för konsumentens elpris med höjd effektskatt och höjd avgift för kärnavfallshantering?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2015-04-13 Överlämnad: 2015-04-14 Anmäld: 2015-04-15 Svarsdatum: 2015-04-28 Sista svarsdatum: 2015-04-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)