Ekonomiskt bistånd på grund av trångboddhet

Interpellation 2018/19:42 av Katarina Brännström (M)

av Katarina Brännström (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

En 20-årig man som studerar och bor med sina syskon hos sin far i en trerummare väljer att flytta till en kompis och begär bistånd till hyran från kommunen. Kommunen avslår ansökan, men efter överklagan ger förvaltningsrätten honom rätt. Skälet för förvaltningsrätten är att 20-åringen anses så trångbodd med sin familj att han inte kan garanteras en skälig levnadsnivå hos sin familj, och då bör han få rätt till ersättning för hyreskostnaden hos kompisen. Kommunen har överklagat domen. Men skulle domen stå fast kan detta innebära stora konsekvenser för alla kommuner framöver om fler unga studerande kan få rätt till egen bostad som kommunen betalar.

Med anledning av ovanstående är min fråga till socialminister Lena Hallengren:

 

Vad avser ministern att göra för att begreppet skälig levnadsnivå ska bli tydligare så att detta inte utnyttjas på ett sätt som inte var avsett? 

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-01-30 Överlämnad: 2019-01-31 Anmäld: 2019-02-01 Svarsdatum: 2019-02-12 Sista svarsdatum: 2019-02-14
Debatt (7 anföranden)