En vätgasstrategi för Sverige

Interpellation 2019/20:127 av Mattias Bäckström Johansson (SD)

av Mattias Bäckström Johansson (SD)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Under sommaren undertecknade Sverige den vätgasdeklaration som Österrike presenterade under sitt ordförandeskap. Jag och Sverigedemokraterna ser vätgasens potential och välkomnar undertecknandet av deklarationen, men samtidigt innebär det i sig inte några åtaganden. Statsrådet har även på en skriftlig fråga kring detta svarat att man inte avser att återkomma med några nya förslag kring vätgasteknik.

Vätgas kan som energibärare framställas genom fossilfria energikällor och har med hjälp av bränsleceller potential att ge människor världen över bättre livsförutsättningar samtidigt som naturens resurser tas till vara på ett mer effektivt sätt och det ekologiska fotavtrycket per capita minskar.

Enligt vissa bedömningar kan vätgasen år 2050 svara för närmare en fjärdedel av det totala energibehovet i Europa och ge uppemot 5,4 miljoner arbetstillfällen. Flera länder runt omkring Sverige har även kommit avsevärt längre gällande infrastruktur för vätgasfordon.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Är statsrådet beredd att ta initiativ till en vätgasstrategi för Sverige?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-11-14 Överlämnad: 2019-11-14 Anmäld: 2019-11-15 Sista svarsdatum: 2019-11-28 Svarsdatum: 2019-12-19

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)