Flygvapnets beväpning

Interpellation 2017/18:595 av Allan Widman (L)

av Allan Widman (L)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Riksdagen beslutade att Försvarsmakten skulle hållas skadelös avseende de flygburna vapen som tillställdes Frankrike som solidaritetshandling efter attentaten i Paris den 13 november 2015.

Med anledning av detta vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att återställa svenska krigsförbands operativa förmåga till flygbekämpning med identiskt likadana vapen som de som tillställdes Frankrike?

Interpellationen är inlämnad

Händelser

Fördröjd Överlämnad: 2018-07-12 Inlämnad: 2018-07-12 Inte besvarad: 2018-07-18 Sista svarsdatum: 2018-07-26 Anmäld: 2018-08-09