Förhandsprövning

Interpellation 2018/19:258 av Angelika Bengtsson (SD)

av Angelika Bengtsson (SD)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

De nya sändningstillstånden för public service skrivs just nu, och riksdagen ska fatta beslut om dem under året.

Den utredning som gjorts har gett flera förslag på förändringar och förtydliganden. Vad regeringen gör med utredningens förslag får vi se i kommande proposition, som är aviserad till juni 2019.

Ett fokusområde som tyvärr verkar kvarstå är förhandsprövning av ny/kompletterande tjänst inom public service. Det nya sändningstillståndet är således ett ypperligt tillfälle att stärka public services oberoende.

Förhandsprövning av nya tjänster blev i utredningen en skiljelinje. Flera reservationer inkom eftersom man anser att det är problematiskt utifrån flera aspekter. Bland annat är det högst märkligt att en av regeringens myndigheter ska ha sista ordet om vilka nya tjänster public service-bolagen ska få lov att lansera. Det ger regeringen påverkansmöjlighet över public service, och det ter sig märkligt att regeringen har möjlighet att styra över public services utbud.

I ett medielandskap där medieaktörer ska sporra varandra till god kvalitetsjournalistik och bra kulturinnehåll är det viktigt att även public service har samma möjligheter som kommersiella aktörer att delta i den medietekniska utvecklingen.

Regeringen kritiserar gärna andra länder som inte tillåter yttrandefrihet och fri journalistik. Förhandsprövningen i Sverige kan likställas med att man är inne och försöker inverka på yttrandefriheten genom att påverka vilka tjänster som ska få lov att användas även efter tolv månaders prövotid. 

Jag vill med anledning av ovanstående fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

  1. Anser ministern att förhandsprövning är förenligt med principen om armlängds avstånd?
  2. Är det rimligt att förhandsprövningen kvarstår i kommande sändningstillstånd och i kommande proposition?
  3. Bör public service kunna utvecklas i samma takt som resten av medielandskapet?
Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2019-05-17 Överlämnad: 2019-05-20 Återtagen: 2019-05-21 Anmäld: 2019-05-27 Sista svarsdatum: 2019-06-11