Förluster för pensionssystemet

Interpellation 2014/15:757 av Penilla Gunther (KD)

av Penilla Gunther (KD)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Många diskussioner har förts om pensionssystemets konstruktion, men framför allt om vad vi var och en kommer att få för pension när vi når den åldern.

Första AP-fonden är en av fem buffertfonder i det allmänna inkomstpensionssystemet. När inbetalningarna till systemet understiger utbetalningarna används buffertkapitalet i AP-fonderna. Fonden förvaltar 284 miljarder kronor (31 december 2014) i en portfölj bestående av noterade aktier, räntebärande värdepapper, valuta, fastigheter, hedgefonder, riskkapitalfonder och det som går under beteckningen nya investeringar.

Första AP-fonden har stämt flera handelsplatser (bland annat Nasdaq) för att de anser sig ha lidit skada genom att vissa aktörer kunde utnyttja information om AP-fondens köp- och säljordrar några millisekunder innan andra på marknaden fick informationen – genom att använda så kallade börsrobotar eller högfrekvenshandlare. På det sättet har dessa aktörer haft särskild möjlighet att tjäna pengar, vilket lett till att AP-fonden fått sämre kurser.

I en tidigare tvist 2010, som omfattade 33,7 miljoner dollar, gavs Första AP-fonden rätt. Men vad har hänt med den senaste stämningen, som lämnades in april 2014, och hur stora bedöms förlusterna vara för pensionssystemet?

Min fråga till statsrådet Per Bolund är därför:

 

Är det enligt statsrådet rimligt att börsen tillåts gynna högfrekvenshandlare (så kallad robothandel) på bekostnad av övriga investerare?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2015-08-31 Överlämnad: 2015-09-01 Anmäld: 2015-09-03 Återtagen: 2015-09-08 Sista svarsdatum: 2015-09-15