Försäljningen av miljöbilar

Interpellation 2008/09:340 av Ygeman, Anders (s)

av Ygeman, Anders (s)

den 13 februari

Interpellation

2008/09:340 Försäljningen av miljöbilar

av Anders Ygeman (s)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Svenskarna fortsätter att minska sina inköp av nya bilar. Under januari i år registrerades 11 299 nya personbilar, vilket är en minskning med 33,7 procent jämfört med samma månad förra året. Registreringen av miljöbilar minskade ännu mer – med hela 41 procent 2009 jämfört med för ett år sedan. Andelen miljöbilar var i januari 32,0 procent och 35,9 procent förra året.

Det är oroväckande att andelen miljöbilar sjunker i den svenska bilparken. Det är dock inte särskilt oväntat med tanke på att regeringen har slopat miljöbilsbonusen och valt bort skrotningspremien. Regeringen har därmed också valt bort kopplingen mellan en stark svensk bilmarknad och en förstärkt arbetsmarknad.

Min fråga till statsrådet blir följande:

Vilka åtgärder ämnar statsrådet vidta för att vända den negativa trenden för miljöbilar i Sverige?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2009-02-13 Anmäld: 2009-02-13 Återtagen: 2009-02-23

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.