Förtryck och våld i hederns namn

Interpellation 2019/20:55 av Sara Gille (SD)

av Sara Gille (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Trots att hedersrelaterat förtryck och våld har pågått i flera decennier i Sverige har regeringen inte vidtagit tillräckligt med åtgärder som fått förekomsten att minska, och då ska man också tänka på att mörkertalet är stort. Ofta kommer det fram först i samband med extrema händelser som mord och mordförsök på utsatta unga kvinnor.

Under de senaste åren har flera flickor och kvinnor som sökt hjälp inte fått det stöd som de behöver. Vissa av dem har till och med hittats mördade, trots att det borde vara möjligt att skydda dessa kvinnor. Ett exempel är en kurdisk kvinna i Göteborg som nyligen blev mördad – en kvinna som trots att hon sökt hjälp inte fått det.

Det borde vara en självklarhet att dessa medeltida sedvänjor inte hör hemma i dagens Sverige. Här ska varje individ respekteras och få växa till det den personen vill. I stället förekommer det fortfarande förtryck och våld i hederns namn.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vad avser ministern och regeringen att göra för att skydda dessa kvinnor?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-16 Överlämnad: 2019-10-17 Anmäld: 2019-10-18 Svarsdatum: 2019-11-05 Sista svarsdatum: 2019-11-07
Debatt (7 anföranden)