Fortsatta utförsäkringar

Interpellation 2011/12:19 av Eneroth, Tomas (S)

av Eneroth, Tomas (S)

den 26 september

Interpellation

2011/12:19 Fortsatta utförsäkringar

av Tomas Eneroth (S)

till statsrådet Ulf Kristersson (M)

Sedan de nya sjukförsäkringsreglerna infördes för mer än tre år sedan har över 50 000 utförsäkrats och de kommande åren beräknas ytterligare tiotusentals utförsäkras från sjukförsäkringen. Effekterna syns inte minst i kommunernas kostnader för försörjningsstöd som ökade kraftigt under samma tid. Medierna har återkommande redovisat hur svårt sjuka personer stängs av från sjukförsäkringen och kritiken mot reglerna, såväl processen som bedömningarna, har varit mycket hård. Kortsiktigt drabbas enskilda hårt när såväl rehabiliteringsinsatser och ekonomisk ersättning uteblir. Långsiktigt drabbas naturligtvis samhällsekonomin, när tusentals slås ut från arbetsmarknaden i stället för att få stöd och insatser för att återkomma i arbete utifrån de förutsättningar man har. Statens kortsiktiga utgiftsminskning kommer att bli samhällsekonomiskt dyr långsiktigt – därom råder det nog ingen tvekan. Tidigare har regeringens företrädare sagt att man inte haft någon kännedom om att regelförändringarna skulle leda till massutförsäkringar. Men både remissvaren på de olika förändringarna och medieuppgifter visar att det inom Regeringskansliet fanns underlag som tydligt redovisade de effekter som de nya reglerna skulle få. Regeringen har alltså vetat om – men struntat i – att effekterna av de nya reglerna skulle resultera i massutförsäkringar. Mot den bakgrunden är det därför rimligt att ställa sig frågan om regeringen egentligen tycker att utförsäkringar är ett problem eller bara en önskad effekt. Därför blir frågan:

Anser statsrådet att det är ett problem att tiotusentals människor blir utförsäkrade, och avser statsrådet att vidta några åtgärder?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2011-09-26 Anmäld: 2011-09-27 Besvarad: 2011-10-11

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.