Förutsättningar för fristående kultur

Interpellation 2015/16:617 av Isabella Hökmark (M)

av Isabella Hökmark (M)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Hos oss har kulturen ett stort egenvärde och en självklar roll i samhället. Kulturen och konsten är ovärderliga för yttrandefriheten, kreativiteten, bildningen, demokratin, humanismen och öppenheten.

Det är lätt att fokus hamnar på det som finansieras via den statliga kulturbudgeten när kulturpolitiken kommer på tal. Samtidigt spelar de fristående kulturaktörerna en väldigt stor roll för spridandet av kultur i hela landet.

Regeringen har dock visat sina prioriteringar inom kulturpolitiken, prioriteringar som vi har invändningar mot. Utvalda statliga museer ska ha fri entré till sina utställningar, samtidigt som det breda bionöjet i hela landet påverkas av att en högre moms ska påföras på biobiljetter. Privata museer hamnar i ett tveksamt konkurrensläge gentemot offentligt finansierade museer.

Fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag, och många kulturnära företagare är just småföretagare. Regeringens skattehöjningar på jobb och företagare slår även mot privata kulturaktörer.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kultur- och demokratiministern:

  1. Vilka åtgärder avser kultur- och demokratiministern att vidta för att underlätta för privata initiativ och företagande inom kultursektorn?
  2. Vilka åtgärder avser kultur- och demokratiministern att vidta för att underlätta för fler nya jobb och en breddning av arbetsmarknaden för kulturarbetare?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-04-29 Överlämnad: 2016-05-02 Anmäld: 2016-05-10 Svarsdatum: 2016-05-17 Sista svarsdatum: 2016-05-23

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)