Gnestapendeln

Interpellation 2012/13:492 av Ekström, Hans (S)

av Ekström, Hans (S)

den 12 juni

Interpellation

2012/13:492 Gnestapendeln

av Hans Ekström (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Onsdagen den 5 juni framkom att Trafikverket planerar att lägga ned pendeltågstrafiken mellan Gnesta och Järna från 2014. Detta kom som en överraskning och beror enligt Trafikverket på ett ökat intresse bland olika aktörer att använda kapaciteten. Trafikverket vill då prioritera långväga trafik, och även regionaltrafiken via Gnesta kan komma att påverkas.

Att detta vore ett hårt slag mot Gnesta är lätt att räkna ut. Men det får också konsekvenser för ett större område. Det skulle skapa stora störningar i Stockholm-Mälardalsområdet som arbetsmarknadsregion och försvåra livet för många människor som dagligen pendlar till sitt arbete. En situation som knappast enligt regeringen kan vara önskvärd.

Jag vill därför fråga statsrådet vilka åtgärder hon tänker vidta för att förhindra en nedläggning av Gnestapendeln.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-06-12 Anmäld: 2013-06-12 Sista svarsdatum: 2013-06-26 Besvarad: 2013-06-26

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (19 anföranden)