Höghastighetsbanor med europeisk standard

Interpellation 2012/13:479 av Ygeman, Anders (S)

av Ygeman, Anders (S)

den 31 maj

Interpellation

2012/13:479 Höghastighetsbanor med europeisk standard

av Anders Ygeman (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Höghastighetsbana för järnväg har använts i Europa i över 30 år. Under den kommande planperioden kommer Danmark och Tyskland att färdigställa Fehmarn Bält-förbindelsen. Sverige får då en konkret möjlighet att koppla sig samman med det europeiska höghastighetsnätverket. I exempelvis Frankrike, Tyskland, Spanien, Holland, Belgien, England och Italien trafikeras tågen i hastigheter över 300 kilometer i timmen.

Regeringen vill nu bygga det den kallar för nya stambanor mellan Bollebygd och Mölnlycke samt mellan Stockholm och Linköping. Flera statsråd har hävdat att banorna ska byggas i en hastighetsstandard som avsevärt avviker från den som sedan många år används i EU.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att de kommande järnvägsinvesteringarna ska byggas enligt modern europeisk standard och inte låsa fast Sverige i gammeldags teknik för lång tid framöver?

Hur mycket långsammare än den standard som sedan många år används i övriga EU anser statsrådet att Sveriges kommande järnvägar ska planeras för?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-05-31 Anmäld: 2013-06-04 Svar fördröjt anmält: 2013-06-07 Sista svarsdatum: 2013-06-14 Besvarad: 2013-06-26

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.