Incitament att gå från bidrag till arbete

Interpellation 2017/18:357 av Fredrik Schulte (M)

av Fredrik Schulte (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Arbetslöshetsgapet mellan inrikes och utrikes födda har ökat med 40 procent enligt SCB:s arbetskraftsundersökning mellan december 2014 och december 2017. Denna utveckling är mycket allvarsam och riskerar att slita sönder vårt land med ökade klyftor på ett sätt som Sverige aldrig tidigare skådat. När utrikes födda fastnar i bidragsberoende i utanförskapsområden försvåras den kulturella integrationen, vilket utöver det ekonomiska utanförskapet skapar parallellsamhällen, mer omfattande kriminalitet och inte sällan religiös eller politisk extremism. Vänds inte utvecklingen kommer situationen formligen att explodera om 10–20 år när andra generationens invandrare växer upp i bidragsberoende och utanförskap.

Regeringen är helt handlingsförlamad och saknar visioner för att lösa denna problematik och skyler sig bakom den goda globala konjunkturen med argument som att ”arbetslösheten sjunker”. Detta ekar ihåligt. Arbetslöshetsgapet har ökat trots den goda konjunkturen. Att den generella arbetslösheten sjunker hjälper dessutom föga om den alltjämt ligger på sydeuropeiska nivåer i utanförskapsområdena.

För att lösa problematiken måste det löna sig bättre att ta jobb som inte kräver stor förkunskap och som följaktligen också har lite lägre löner – runt 18 000–20 000 kronor i månaden. Att försöka åstadkomma generella lönesänkningar är däremot inte en genomförbar eller konstruktiv lösning; om samma arbeten inte besätts i dag kommer ytterligare lönesänkningar inte att hjälpa.

Problemet är att det inte lönar sig tillräckligt att arbeta i förhållande till att leva på bidrag. Jämför man skillnaden mellan en sådan inkomst och att leva på socialbidrag eller etableringsersättning är vinsten liten eller obefintlig om man har barn. Därför är det angeläget att bidragen stramas åt och att skatten på arbete sänks genom jobbskatteavdrag riktade mot låga inkomster.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att öka incitamenten att gå från bidrag till arbete?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2018-02-02 Överlämnad: 2018-02-05 Anmäld: 2018-02-06 Återtagen: 2018-02-14 Sista svarsdatum: 2018-02-27

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.