jämställd idrott

Interpellation 2002/03:126 av Ygeman, Anders (s)

av Ygeman, Anders (s)

den 16 januari

Interpellation 2002/03:126

av Anders Ygeman (s) till statsrådet Mona Sahlin om jämställd idrott

Det borde vara självklart att tjejer och killar har samma rättigheter att utöva idrott. Så är det inte i dag. Det är ett viktigt skäl till att regeringen i regeringsförklaringen angav att det under mandatperioden ska tillföras resurser till idrottsrörelsen om ca 1 miljard kronor @ "under förutsättning att idrottsrörelsen öppnar dörrarna för fler, håller tillbaka avgifterna, satsar mer på flickidrotten, deltar i kampen mot droger och vidgar samarbetet med skolorna". Ett steg av denna satsning tas i budgetpropositionen för 2003 där regeringen aviserar att staten genom Svenska Spel AB ska öka sitt anslag till idrotten. Syftet med detta ökade stöd är bland annat att ge ett extra stöd till flickidrotten för att i någon mån öka förutsättningarna för jämställdhet. Samtidigt kan den idrottsintresserade ta del av hur verkligheten ser ut i dag. Ett exempel är Svenska Fotbollförbundets tävlingsbestämmelser.

Ur dessa kan man läsa noggranna förhållningsregler om hur prioriteringar ska göras för tävlingsverksamhet. För plantider gäller exempelvis följande ordning:

1.Allsvenskan, herrar

2.Superettan

3.Allsvenskan, damer

4.Div. 2, herrar

5.Allsvenska (Folksam) utvecklingsserien

6.Div. 1, damer

7.Div. 3, herrar

8.Div. 2, damer

9.Juniorallsvenskan, Folksam Cup 18 år och Pojkallsvenskan, Folksam Cup 16 år

Om den bild som här tonar fram av idrottsrörelsens prioritering är riktig så krävs verkligen insatser för att ta verkliga steg på väg mot att tjejer får samma rättigheter som killar att utöva idrott. Sannolikt är bilden än mörkare när man studerar närmare hur bestämmelserna tillämpas och framför allt hur fördelningen av tider för träningar ser ut mellan killar och tjejer. Mot den här bakgrunden vill jag fråga Mona Sahlin:

1.Vilka åtgärder är statsrådet, utifrån principen om ett jämställt idrotts- och föreningsliv, beredd att vidta för att motverka en sådan fördelning av tävlingstider inom fotbollen som framgår av ovanstående exempel?

2.Avser statsrådet att verka för att låta sådana principer om jämställdhet mellan könen bli påverkande vid fördelning av den extra miljard till idrotten som regeringen aviserat i budgetpropositionen?

3.På vilka sätt avser statsrådet att i övrigt agera i syfte att öka möjligheterna för tjejer och killar att idrotta?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2003-01-16 Anmäld: 2003-01-21 Besvarad: 2003-01-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.