Klankriget i Hjällbo

Interpellation 2020/21:806 av Dennis Dioukarev (SD)

av Dennis Dioukarev (SD)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Fredagen den 28 maj uppstod ett våldsamt upplopp i Hjällbo, Göteborg, som klassas som ett särskilt utsatt område av polisen. 32 personer omhändertogs; totalt var cirka 100 personer inblandade i upploppet, som föranleddes av en misshandel.  Polisen konstaterade kopplingar till två kriminella – och tidigare icke-rivaliserande – klaner med säte i Angered. Efter upploppet inledde polisen en så kallad särskilt händelse och hade därmed en förhöjd närvaro i området. Två dagar senare avrättades en 40-årig man med ett skott i huvudet mitt på ljusa dagen i Hjällbo centrum.

Efter denna händelseutveckling har en av de kriminella klanerna upprättat egna vägspärrar i området där de kontrollerat förbipasserandes id-handlingar. Vidare uppges förstärkningar till en av sidorna ha anlänt från andra europeiska länder. Det har även framkommit uppgifter om att journalister inte har kunnat utföra sitt arbete i området.

Händelsen är dock inte unik. Redan i augusti 2020 rapporterades om att en kriminell klan upprättat vägspärrar i Hjällbo och inskränkt rörelsefriheten så till den grad att boende i området inte vågade gå ut. Utöver detta har andra kriminella konflikter pågått i andra delar av Göteborg, primärt på Hisingen, där helt oskyldiga ungdomar och barn avrättats kallblodigt. En fyraåring som var på fisketur med sin pappa sprängdes till döds, en åttaåring på familjesemester fick en handgranat inkastad i sovrummet, och en 20-åring sköts ihjäl utanför en lokal bar.

När friheten inskränks och oskyldiga avrättas föranleds frågan om svensk lag gäller i praktiken i dessa områden. Just nu tyder väldigt lite på det. Paradoxalt nog är det emellertid alla beslut som tagits i Sverige riksdag fram till i dag som har försatt samhället i denna tragiska situation.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

  1. Vilka åtgärder borde ha vidtagits tidigare för att stoppa denna utveckling?
  2. Är det statsrådets uppfattning att regeringen har gjort tillräckligt för att säkerställa civila människors frihet och säkerhet i de nämnda områdena?
Interpellationen är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2021-06-03 Överlämnad: 2021-06-03 Anmäld: 2021-06-04 Sista svarsdatum: 2021-06-18 Inte besvarad: 2021-07-01

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.