Klimatpolitikens kostnader

Interpellation 2018/19:209 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Regeringens klimatpolitik har fått mycket kritik för att vara dyr och ineffektiv. Elcykelpremier, elbilsbonus och en hel del annat har kostat mycket pengar samtidigt som klimatnyttan får sägas vara mycket begränsad. Detsamma gäller exempelvis flygskatten, som har mycket liten klimatnytta samtidigt som de negativa effekterna för kommunikationerna är desto större.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Vilka överväganden gör ministern och regeringen inom ramen för den ekonomiska politiken när det gäller klimatnyttan för varje satsad krona?
Interpellationen är inlämnad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-04-24 Överlämnad: 2019-04-25 Anmäld: 2019-04-26 Sista svarsdatum: 2019-05-09