Kompensation till flygplatser i Norrland vid återinförd flygskatt

Interpellation 2018/19:206 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

När regeringen förra mandatperioden införde en flygskatt kompenserades flygplatserna i Norrland med en summa pengar. När regeringen nu återinför flygskatten är frågan om flygplatserna i Norrland kommer att kompenseras aktuell igen.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Hur tänker regeringen kompensera flygplatserna i Norrland vid återinförd flygskatt?

Interpellationen är inlämnad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-04-24 Överlämnad: 2019-04-25 Anmäld: 2019-04-26 Sista svarsdatum: 2019-05-09