Konkurrens på lika villkor inom åkerinäringen

Interpellation 2012/13:48 av Hoff, Hans (S)

av Hoff, Hans (S)

den 24 oktober

Interpellation

2012/13:48 Konkurrens på lika villkor inom åkerinäringen

av Hans Hoff (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Förekomsten av utländska egenföretagare i den svenska åkerinäringen har ökat markant på senare år. I dag beräknas antalet till över 1 000 utländska förare, som inte är formellt anställda, trots anställningsliknande förhållanden. De har en affärsrelation med åkeriet i stället. Ur ett juridiskt perspektiv är det fullt möjligt för svenska åkerier att anlita utländska egenföretagare med F-skattsedel eller motsvarande dokumentation.

Men trots att systemet är lagligt, skapar det problem. Ett sådant är social dumpning. Egenföretagarna betalar vanligtvis inte in skatt och andra avgifter i Sverige eller i hemlandet. Detta kan dels bero på dåligt fungerande system för kontroll av inbetalning av avgifter i hemlandet, dels att lönen är så låg att den inte räcker till dessa avgifter. Utländska egenföretagare arbetar ofta för en ersättning som är betydligt lägre än den avtalsenliga lönen i Sverige, vilket de tvingas att godta, då alternativet är arbetslöshet i hemlandet. Vissa företag betalar inte heller förarna per timme, utan bara för de sträckor man kört, så kallad milpeng. Många utländska förare tvingas helt enkelt in i ett otryggt egenföretagande av svenska åkerier, som vill sänka sina kostnader.

Att använda utländska falska egenföretagare stör också marknaden för seriösa åkerier, som vill ta ansvar för både anställda och miljö. De drabbas hårt av denna utveckling och slås ut från marknaden.

I vissa europeiska länder har man försökt stävja utnyttjandet av falska egenföretagare. I Holland till exempel krävs det enligt lag att förarna som åkerierna anlitar ska vara anställda i det företag de arbetar för. I Holland krävs också att bemanningsföretag som kontrakteras i transportnäringen har kollektivavtal samt att underentreprenörer ska ha egna trafiktillstånd och egna fordon.

Mot bakgrund av detta vill jag ställa följande fråga till infrastrukturministern:

Avser statsrådet att införliva den holländska lagstiftningen om dem som arbetar inom åkerinäringen i svensk lag?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Anmäld: 2012-10-24 Inlämnad: 2012-10-24 Besvarad: 2012-11-09

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (26 anföranden)