Konsekvenser av förändringen av ROT-avdragen

Interpellation 2017/18:423 av Anette Åkesson (M)

av Anette Åkesson (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

ROT- och RUT-avdragen har varit framgångsfaktorer i Sverige. Svarta jobb har blivit vita, vilket alla vinner på: kunder och arbetstagare samt offentlig sektor genom ökade skatteintäkter.

När den nuvarande regeringen tillträdde försämrade man tyvärr villkoren för ROT-avdragen 2016, trots skarp kritik från branschen och oppositionen. I en interpellationsdebatt med mig den 19 april uttryckte finansministern att regeringen försämrade villkoren trots att man var medveten om att svartarbetet självklart minskade i ROT-sektorn med det generösa ROT-avdraget.

Nu ser vi konsekvenserna av förändringarna. Häromveckan kom en rapport från Företagarna där man fastställer att det – åter tyvärr – blev precis så som branschen och vi i oppositionen hävdade. Antalet företag i branschen minskar, konkurserna ökar, ökningen av antalet jobb i branschen minskar och antalet köpare av ROT-tjänster minskar, i alla fall enligt officiell statistik. Detta trots högkonjunktur och att byggmaterialbranschen går väldigt bra. År 2017 hade man en stark försäljningsutveckling, enligt branschorganisationen Byggmaterialhandeln. Det betyder att svenskarna nu utför jobben själva eller köper dem svart. Inget av alternativen främjar samhället.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Vilken analys gör finansministern av följderna av regeringens beslut, och avser ministern och regeringen att ompröva sitt tidigare beslut och förbättra villkoren för ROT-avdragen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-03-08 Överlämnad: 2018-03-09 Anmäld: 2018-03-13 Sista svarsdatum: 2018-03-23 Svarsdatum: 2018-04-13

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)