Kostnaderna för regeringens klimatpolitik

Interpellation 2018/19:208 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Politiska förslag kan utformas utifrån många olika hänsyn. De flesta regeringar i Sverige har försökt balansera olika intressen mot varandra och inte minst försökt hantera de fördelningspolitiska effekterna av politiken. I grunden handlar det om sammanhållningen i ett land. Men hur har regeringen tänkt när det gäller skatter och subventioner inom ramen för klimatpolitiken?

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Har ministern och regeringen inom ramen för den ekonomiska politiken försökt att få klimatpolitikens kostnader och satsningar att bäras lika över landet och i så fall hur?

Interpellationen är inlämnad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-04-24 Överlämnad: 2019-04-25 Anmäld: 2019-04-26 Sista svarsdatum: 2019-05-09