Kronofogdemyndighetens nedläggning av lokala kontor

Interpellation 2019/20:76 av Ulla Andersson (V)

av Ulla Andersson (V)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Kronofogdemyndigheten avser att lägga ned flera av sina lokala kontor. Ett av dessa kontor ligger i Hudiksvall i Hälsingland. Nedläggningen där får stora konsekvenser för möjligheten och tillgången till nära statlig service.

Ekonomiskt utsatta har självklart svårare att resa långt, har troligtvis sämre möjligheter att hantera ärenden elektroniskt och kan behöva mer personligt stöd och personlig service, det vill säga närhet till ett lokalt kontor.

För personalen innebär det ett längre resande, vilket påverkar såväl deras yrkes- som privatliv. Det blir till exempel längre resvägar för delgivning och därmed minskad effektivitet. Hela Hälsingland ställs utan service från myndigheten, och de som behöver personlig hjälp får antingen resa 30 mil till Gävle tur-och-retur eller till Sundsvall 16 mil tur-och-retur. För de anställda innebär det ännu längre resvägar och restider. Förutom sämre service och längre resvägar försämras också förutsättningarna för den lokala och regionala arbetsmarknaden i Hudiksvall och Hälsingland.

Att en socialdemokratiskt ledd regering återigen försämrar servicen på landsbygden är djupt beklagligt.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

  1. Vilka analyser har ministern gjort av vad den försämrade servicen kommer att innebära för dem som behöver Kronofogdemyndighetens service, särskilt gällande den personliga servicen?
  2. Vilka analyser har ministern gjort av vad en försämrad tillgång till statlig service i Hälsingland och Hudiksvall innebär?
  3. Står ministern fast vid att den statliga närvaron ska minska i Hälsingland?
  4. Bedömer ministern att det kommer att skapas fler jobb på landsbygden när den statliga servicen försämras?
Interpellationen är återtagen

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är återtagen Inlämnad: 2019-10-23 Överlämnad: 2019-10-24 Anmäld: 2019-10-25 Sista svarsdatum: 2019-11-14 Återtagen: 2019-11-19

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.