Nedläggningen av Volvo Aero i Bromma

Interpellation 2006/07:69 av Ygeman, Anders (s)

av Ygeman, Anders (s)

den 14 november

Interpellation

2006/07:69 Nedläggningen av Volvo Aero i Bromma

av Anders Ygeman (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Verkstadsföretaget Volvo Aero Engine Services (VAES) i Bromma kommer att läggas ned vid årsskiftet 2007/08. Det är ännu inte klart hur många anställda som riskerar att bli arbetslösa men det rör sig om mellan 350 och 450 personer.

Sverige är i dag ett av världens främsta länder för kunskapsintensiv industriproduktion. Den tidigare socialdemokratiska regeringen tog tillsammans med näringsliv och fackliga organisationer fram strategier för några nyckelbranscher, däribland flygbranschen. Den hittills beslutade satsningen på programmen omfattar för statens del 1 miljard kronor 2006@2010.

De borgerliga partierna var tidigare emot dessa satsningar men har nu ändrat sig och står bakom dessa, vilket är bra. Däremot saknas det ytterligare satsningar från regeringens sida vilket signalerar en motsatt riktning och en ovilja att uppmuntra svensk industriproduktion, något som också riskerar en stor mängd jobb i Sverige.

Volvo Aero i Bromma är i dag en av Stockholmsregionens största industrier. Trots ökad orderingång påstår man att lönsamheten är för liten för en fortsatt verksamhet. Det här kom som ett chockbesked för Volvo Aeros anställda som säkerligen undrar vart den borgerliga regeringens vallöften om satsningar på flera jobb tog vägen. En nedläggning av en industriarbetsplats i den här storleken får stor betydelse för Stockholms kommun.

Mina frågor är således:

·            Vilka kontakter har näringsministern tagit med anledning av Volvo Aeros beslut?

·            Vilka kontakter planerar näringsministern med anledning av Volvo Aeros beslut?

·            Vilka åtgärder planerar näringsministern att vidta med anledning av Volvo Aeros beslut?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-11-14 Anmäld: 2006-11-14 Sista svarsdatum: 2006-11-28 Besvarad: 2006-11-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (11 anföranden)