Nedskärningar i sjukvården

Interpellation 2019/20:128 av Ulla Andersson (V)

av Ulla Andersson (V)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

I år väntas 18 av 20 regioner gå med underskott inom hälso- och sjukvårdsområdet, enligt SKL. Situationen inom sjukvården är svår, resurserna räcker inte till. Nästa år väntas efterfrågan på sjukvård öka snabbare än skatteintäkterna, och situationen förväntas försvåras än mer. Besparingar väntar runt om i landet. Fyra av regionerna ser sig tvingade att höja skatten.

Det är väldigt tydligt att ökningen av det generella statsbidraget på 5 miljarder, varav cirka en tredjedel går till regionerna, är alldeles för snålt tilltaget och kommer att kosta i mänskligt lidande. Redan nu är sjukvården tungt belastad, personalbristen omfattande, personalen lämnar och bristen på vårdplatser är stor. Arbetsvillkoren och arbetsmiljön behöver förbättras men kommer nu i stället att försämras i form av ökad stress, tyngre belastning och sämre möjligheter till bättre scheman och löner. Detta borde vara ohållbart för alla som säger sig värna sjukvården och välfärden. Det är inte rimligt att sjukvården inte prioriteras av regeringen.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Kommer ministern att se till resurserna till sjukvården och regionerna kommer att ökas kraftigt i vårändringsbudgeten?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2019-11-14 Överlämnad: 2019-11-14 Anmäld: 2019-11-15 Sista svarsdatum: 2019-11-28 Svarsdatum: 2019-12-10

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)