Ökat antal EU-migranter

Interpellation 2016/17:571 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

av Jesper Skalberg Karlsson (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

I och med det varma sommarvädret blir det enklare och mer bekvämt att vistas utomhus. Gator och parker i hela vårt land fylls av människor som vill lapa i sig sol, och kängor byts till sandaler i en rasande fart. Några hinner bättra på solbrännan flera veckor innan semestern börjat. Det är härligt.

En annan grupp som snabbt reagerar på det varma vädret är hitresta EU-migranter. Under vinter och höst krävs tak över huvudet – de olagliga kåkstäderna av husvagnar har debatterats flitigt – men på sommaren kan flera i stället sova utomhus. Därför har också antalet EU-migranter på kort tid ökat betydligt i Stockholms stad och län, vilket polisen vittnar om. Problemet kan antas vara liknande i flera andra större städer.

Med fler EU-migranter på gator och i parker ökar också problemen kopplade till deras verksamhet. Som känt från tidigare är det vanligt med illegala boplatser, att man kör runt i bilar som är avställda och att man saknar giltig försäkring. Att flera av dem vistas längre i landet än vad Europeiska unionens regler om fri rörlighet medger är särskilt problematiskt, eftersom det urholkar förtroendet och acceptansen för reglerna.

Enligt en enkät som SVT genomfört kan det finnas mellan 4 000 och 5 000 personer i Sverige som tigger för sin överlevnad. Ungefär 80 procent uppges komma från Rumänien, och majoriteten anses vara romer som är utsatta i sitt eget land. Utöver detta finns närliggande grupper från Bulgarien, samt unga från Marocko – som alla vistas i offentliga miljöer och är starkt förknippade med brottslighet som ficktjuveri och försäljning av droger.

Med fler EU-migranter på en begränsad yta ökar nu de konflikter som rör territorier och placering av människor som tigger. Det ska i sammanhanget sägas att de människor som nu tigger i Sverige inte är en homogen grupp utan har egna förutsättningar och ofta starka familjeband till sina medresenärer. Konkurrens och konflikt mellan grupper är inte ovanligt när man vistas i en mycket utsatt situation.

Sveriges statsminister har sagt att tiggeriet i Sverige ska och måste upphöra. Hittills har det resulterat i att avhysningsregler lättats upp, ett samarbetsavtal med Rumänien upprättats och man har talat om ett en översyn av ordningslagen. Civilminister Ardalan Shekarabi har uttalat sig positivt om ett generellt tiggeriförbud.

Trots detta fortsätter problemen med brottslighet kopplad till de kringresande EU-migranterna. I Stockholms stad och län har det gått så långt att människor som arbetar med städning av parker tvingas bära överfallslarm med direktuppkoppling till SOS. Utvecklingen är skrämmande och negativ.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

  1.  Vilka åtgärder avser regeringen och ministern att vidta för att komma till rätta med problematiken, exempelvis människohandel och gatuvåld, som förknippas med det organiserade tiggeriet?
  1.  Om ministern anser att dagens lagstiftning är otillräcklig, vilka åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att stärka lagstiftningen?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-06-08 Överlämnad: 2017-06-09 Anmäld: 2017-06-12 Svarsdatum: 2017-06-26 Sista svarsdatum: 2017-06-27

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)