Överbeläggning inom akutsjukvården

Interpellation 2016/17:599 av Lotta Finstorp (M)

av Lotta Finstorp (M)

till Socialminister Annika Strandhäll (S)

 

Mälarsjukhuset i Eskilstuna hade flest överbeläggningar i landet under 2016, enligt en granskning som Dagens Medicin har gjort av Sveriges 61 akutsjukhus. Enligt sjukvårdschefen på Landstinget Sörmland beror överbeläggningen på personalbrist.

Ett av de sjukhus som har lägst överbeläggning enligt granskningen är Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm. Där har man lyckats få ned överbeläggningen till ca 0,95 per hundra disponibla vårdplatser. Capio är det första och hittills enda akutsjukhuset i Sverige med goda betyg och låg överbeläggning.

I går meddelade Vänsterpartiet att regeringen måste lägga ett löfte om att begränsa vinster i välfärden för att Vänsterpartiet ska medverka i budgetförhandlingarna. Detta kan leda till stora problem för sjukhus som drivs i privat regi, såsom Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm.

Med anledningen av ovanstående vill jag fråga socialminister Annika Strandhäll:

 

Vilka åtgärder ämnar socialminister och regeringen vidta för att minska överbeläggningen inom akutsjukvården?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-08-21 Överlämnad: 2017-08-22 Anmäld: 2017-08-31 Svarsdatum: 2017-09-15 Sista svarsdatum: 2017-09-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)