Översyn av rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden

Interpellation 2017/18:220 av Jessika Roswall (M)

av Jessika Roswall (M)

till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

 

Konflikten i containerhamnen i Göteborg har pågått i drygt ett och ett halvt år. Tidigare har hamnen kunnat stoltsera med att vara navet för logistik och handel i Sverige, men i dagsläget är verkligheten en annan. Strejker och lockouter har resulterat i att direktanlöpen har minskat och att hamnens kunder har valt andra transportvägar för gods till och från Sverige. Dessa effekter har även inneburit att hamnen bland annat har tvingats att säga upp hamnarbetare och annan personal.

Regeringen har sedan hamnkonflikten i Göteborg uppdagades hållit en förvånansvärt låg profil. Påtalas effekterna av konflikten, i såväl arbetsrättsliga frågor som näringslivsfrågor, hänvisar regeringen till den utredning som ska presenteras den sista maj 2018. Emellertid är det lång tid kvar till maj och konsekvenserna av konflikten växer – senast i raden har det visat sig att konflikten i Göteborgs containerhamn även har fått klimateffekter: utsläppen har ökat med 124 ton koldioxid per dag.

En utredning har påbörjats under namnet Översyn av rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden (dir. 2017:70). Att en utredning har kommit till stånd är bra men att utredningstiden ska fortgå till början av sommaren 2018 är oroväckande. Nästa led i processen är att riksdagen ska kunna hantera ett lagförslag, något som i så fall inte kommer att bli verklighet förrän efter de allmänna valen.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson:

 

Vad är skälet till att tiden för utredningen gällande hamnkonflikten ska sträcka sig till maj 2018?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-11-23 Överlämnad: 2017-11-24 Anmäld: 2017-11-28 Svarsdatum: 2017-12-05 Sista svarsdatum: 2017-12-08

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (20 anföranden)