Partipolitik av lärare i skolan

Interpellation 2018/19:203 av Robert Stenkvist (SD)

av Robert Stenkvist (SD)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Vi menar att vår demokrati förutsätter att stat och kommun förhåller sig partipolitiskt neutrala i sin tjänsteutövning. Tjänstemän ska tjäna staten eller kommunen. Likaså ska inte lärare, som vanligtvis är anställda av en kommun, under sin arbetstid bedriva partipolitisk propaganda. Det är en demokratisk grundförutsättning. En följd om vi accepterar partiska lärare på våra skolor är att varje parti eller block kommer att tillsätta sina lärare/tjänstemän och avskeda motståndarnas, likt Erdoğan i Turkiet. 

Det kom under valrörelsen rapporter från elever att lärare inför valet hade talat om för sin skolklass att SD var något dåligt som hotade demokratin, medan övriga partier var okej, speciellt de till vänster. Vi vill påtala att det inte är frågan om en rapport här, utan en lång rad rapporter. Vi i SD i utbildningsutskottet gjorde ett skolbesök i en Stockholmsförort, och där framkom det, förmodligen genom en felsägning av personal på skolan, att lärare inför vårt besök hetsat elever mot oss inför besöket. Detta fick till följd att en del elever bar sig mycket illa åt vid vårt besök. 

Självklart ska skolan undervisa elever i hur vår demokrati fungerar, vad de olika partierna står för och demokrati som begrepp. Men i demokratibegreppet ingår det att människor ska få ta ställning självständigt, och det verkar ha fallit bort på vissa håll. Statens och kommunernas tjänstemän ska inte tala om för medborgarna vilka de ska rösta på och vilka de inte ska rösta på; det går emot själva idén med demokrati. 

Självklart får tjänstemän i stat och kommun engagera sig i vilket parti de vill på sin fritid. Det ingår också i demokratibegreppet. Men på betald arbetstid gäller något annat. Då ska man inte driva partipolitisk propaganda gentemot medborgarna. Det ingår, menar vi, i lärarrollen att lärarna ska hålla sig objektiva och sakliga under arbetstid och under lektionstid. 

Jag vill därför fråga utbildningsminister Anna Ekström:

 

  1. Tänker ministern vidta några åtgärder mot problemet att tjänstemän och lärare agerar partipolitiskt i sin tjänsteutövning? 
  2. Kan en variant av tjänstemannaansvar vara en väg att komma till rätta med problem som detta? 
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-04-23 Överlämnad: 2019-04-24 Anmäld: 2019-04-25 Svarsdatum: 2019-05-06 Sista svarsdatum: 2019-05-08
Debatt (7 anföranden)