Påtryckningar mot Försäkringskassan

Interpellation 2018/19:250 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

till Statsrådet Annika Strandhäll (S)

 

I efterdyningarna av mediernas uppmärksammande av turerna kring förflyttningen av Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler har det i medierna kommit uppgifter om att tillförordnade generaldirektören vid Försäkringskassan därefter skulle ha blivit varnad för "allvarliga konsekvenser" om Försäkringskassan i framtiden lämnar ut handlingar och mötesanteckningar som journalister begär ut.

Respekten för grundlagen är central för regeringen och Regeringskansliet. Bland dessa frågor finns offentlighetsprincipen och utlämnandet av allmänna handlingar. Att det ens råder tveksamhet kring synen inom Regeringskansliet på dessa regler väcker allvarliga frågetecken.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Annika Strandhäll:

 

Hur avser statsrådet att säkerställa att Försäkringskassan i framtiden lämnar ut allmänna handlingar i enlighet med offentlighetsprincipen?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-05-14 Överlämnad: 2019-05-17 Anmäld: 2019-05-27 Sista svarsdatum: 2019-06-07 Återtagen: 2019-06-10