permissionskontroller

Interpellation 1999/2000:242 av Magnusson, Cecilia (m)

av Magnusson, Cecilia (m)

den 17 februari

Interpellation 1999/2000:242

av Cecilia Magnusson (m) till justitieminister Laila Freivalds om permissionskontroller

Den senaste tidens uppmärksammade våldsdåd mot kvinnor väcker en rad frågor inom rättsväsendet. En angelägen fråga är möjligheten till permissioner för dessa kvinnomisshandlare. Våldsbrottslingars permissioner och frigång måste inskränkas. Kvinnornas skyddsintresse måste alltid väga tyngre än gärningsmannens permissioner.

Lagstiftningens utgångspunkt är att permissioner inte ska beviljas om det finns en påtaglig risk för fortsatt brottslig verksamhet eller annat missbruk.

I dag följer man inom kriminalvården inte denna utgångspunkt då man bevisligen släpper ut dömda kvinnomisshandlare som i sinnet har ett mål @ att fortsätta slå sin kvinna så fort de kommer utanför fängelsemurarna.

I kriminalvårdens översyn av permissionsbestämmelserna föreslås en bättre kontroll, planering och uppföljning av permissionerna. Detta innebär att man till viss del har insett att man begått synnerligen allvarliga misstag. Den föreslagna utökade kontrollen kräver mer personal och därmed större resurser till kriminalvården.

Vi moderater kräver krafttag för att skydda hotade kvinnor!

Vilka åtgärder avser justitieministern vidta för att genomföra de förslag som lagts i samband med kriminalvårdens översyn?

Vilka åtgärder avser justitieministern vidta för att med nuvarande anslag till kriminalvården få till stånd en ökad permissionskontroll?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-02-17