Reduktionsplikt

Interpellation 2019/20:468 av Maria Stockhaus (M)

av Maria Stockhaus (M)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

Transportsektorn står för en tredjedel av utsläppen av växthusgaser i Sverige. För att nå klimatmålen är elektrifiering av bilar en viktig del i omställningen, men det är inte enda sättet.

Biodrivmedel är ett kostnadseffektivt sätt att nå klimatmålen för nya bilar och befintlig fordonsflotta. År 2019 förbrukades ca 1,9 miljoner kubikmeter biodrivmedel i Sverige, enligt preliminära siffror från SCB.

För några år sedan kom lagen om reduktionsplikt för att skynda på omställningen. I år innebär den att koldioxidutsläppen ska minska med 4,2 procent för bensin och 20 procent för diesel. Enligt förordningen om reduktionsplikt ska kvoterna för biodrivmedel successivt höjas.

Trots att det är fyra månader kvar till år 2021 saknas politiskt beslut om hur reduktionsplikten ska utformas kommande år.

Med anledning av ovan vill jag fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

 

När planerar miljö- och klimatministern att komma med besked kring den framtida reduktionsplikten?

Interpellationen är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2020-09-01 Överlämnad: 2020-09-02 Anmäld: 2020-09-03 Svarsdatum: 2020-09-15 Sista svarsdatum: 2020-09-16

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)