Regeringens linje i fråga om Darfur

Interpellation 2006/07:356 av Ahlin, Urban (s)

av Ahlin, Urban (s)

den 27 februari

Interpellation

2006/07:356 Regeringens linje i fråga om Darfur

av Urban Ahlin (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Srebrenica, Rwanda och Darfur symboliserar mänsklighetens tillkortakommanden.

Folkrätten har ändrats till att mer försvara individers rättigheter än staters rättigheter. Omvärlden har nu ett ansvar att skydda människor när deras eget land inte förmår eller vill ta det ansvaret. Så är fallet i folkmordets Darfur.

Omvärlden har alltför länge nöjt sig med att i deklarationer och tal kritisera Sudans regim.

För ett år sedan ägnade den dåvarande moderata utrikespolitiska talespersonen Gunilla Carlsson hela sitt anförande i riksdagens utrikespolitiska debatt åt just Darfur och det hon då kallade folkmord. Hon efterlyste en moralisk kompass i utrikespolitiken.

I årets utrikespolitiska debatt läste utrikesminister Carl Bildt upp regeringens första utrikespolitiska deklaration. Situationen i Sudan kallades nu enbart ett ”lidande”.

Min fråga till utrikesministern blir därför:

Avser utrikesministern att beteckna det som hänt i Darfur som folkmord?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-02-27 Anmäld: 2007-02-27 Svar fördröjt anmält: 2007-03-12 Besvarad: 2007-04-16

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)