Regeringsutspel om försvårande av uthyrning av bostad

Interpellation 2014/15:761 av Mats Green (M)

av Mats Green (M)

till Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

 

Bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) och justitieminister Morgan Johansson (S) klargjorde i en debattartikel införd i Svenska Dagbladet den 30 juli att regeringen, efter krav från Vänsterpartiet, ämnar strama upp, begränsa och de facto försvåra möjligheterna till uthyrning av bostad – i synnerhet andrahandsuthyrning.

Tilläggas kan att Vänsterpartiet, en förutsättning för det rödgröna regeringsunderlaget, inte framlagt ett enda förslag för att göra det lättare att bygga fler bostäder utan tvärtom endast framlagt förslag som begränsar just detta.

Alliansregeringen genomförde en räcka effektiva åtgärder och förenklingar vad gäller ökade möjligheter till andrahandsuthyrning för att öka rörligheten på bostadsmarknaden, få ett bättre utnyttjande av befintligt bestånd och stimulera framväxten av en spotmarknad.

Avsaknaden av en spotmarknad för bostäder med mer eller mindre kortvariga kontrakt blir i sig ett tillväxtproblem – framför allt i Stockholmsregionen men också i andra storstadsregioner och i landet som helhet.

Resultatet av dessa åtgärder och regelförenklingar avseende andrahandsuthyrning var att utbudet ökade kraftigt, i synnerhet i regionen med det största bostadspolitiska trycket, den högsta tillväxten och följaktligen det största behovet av detta – Stockholmsregionen. I exempelvis Stockholms stad ökade utbudet med ca 30 procent under reformens första år. Tusentals lägenheter som tidigare inte var tillgängliga har kommit ut på marknaden.

Vad Sverige behöver är inte fler regler som gör det svårare att hyra ut bostad utan i stället färre regler samt åtgärder som gör det lättare att åstadkomma fler bostäder.

Min fråga till statsrådet Mehmet Kaplan, mot bakgrund av det stora behovet av fler bostäder, är därför följande:

 

Hur ska förslagen om försvårande av uthyrning av bostad leda till ett ökat utbud, bättre utnyttjande och frigörande av fler bostäder i Sverige? 

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2015-09-02 Överlämnad: 2015-09-03 Återtagen: 2015-09-08 Anmäld: 2015-09-10 Sista svarsdatum: 2015-09-17